Jubileusz Uniwersytetu Śląskiego

[current-page:title] - obraz

Jubileusz Uniwersytetu Śląskiego był świętowany również w Cieszynie. W środę, 18 kwietnia 2018 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbył sie koncert jubileuszowy uświetniający 50- lecie UŚ. W wydarzeniu udział wzięli artyści związani z Wydziałem Artystycznym oraz z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji.
Wykonawcy: Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki, które w tym roku obchodzi 30-lecie działalności artystycznej, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś” pod kierownictwem artystycznym dr Magdaleny Szyndler oraz dr Agnieszka Kopińska (fortepian), dr hab. Urszula Mizia (wiolonczela), dr Sabina Olbrich-Szafraniec (śpiew), dr Wojciech Golec (akordeon), dr Bartosz Jaśkowski (śpiew), prof. dr hab. Michał Korzistka (fortepian), dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka (śpiew), dr Grzegorz Niemczuk (fortepian), dr hab. Tomasz Spaliński (gitara), dr Adam Wagner (skrzypce), mgr Marcin Żupański (saksofon).
Na koncerci byli obecki: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, dziekani wydziałów, członkowie społeczności akademickiej, a także przyjaciele Uniwersytetu Śląskiego. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel – prodziekan Wydziału Artystycznego.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz