Kwaterowanie w Domach Studenta

Osiedle Akademickie - Cieszyn
 

 • 30 września 2017 (sobota) – godz. 15.00 do 20.00
 • 01 października 2017 (niedziela) – godz. 12.00 do 20.00
 • 02 października 2017 (poniedziałek) – godz. 09.00 do 19.00

  Magazyn Pościeli OA CIESZYN( w każdym z DS)  - czynny w godzinach  jw.

  Przerwy w godzinach pracy: dwie przerwy indywidualnie ustalane  ( informacja na miejscu )
  ………………………………………………………………………………….

  UWAGA !

 • W pozostałe dni kwaterowanie w domach studenckich odbywać się będzie w godzinach pracy administracji osiedli akademickich.

  Osiedle Akademickie w Cieszynie godz. 07.00 do 14.00

 • DS „UŚKA” ul. Bielska 66 ( pokój nr 14),
 • DSN ul. Niemcewicza 8 (pokój nr 126) 
   
  Płatność:
  przed zakwaterowaniem należy dokonać wpłaty za cały październik
  na konto UŚ:        ING BSK S.A. 12 1050 1214 1000 0007 0000 7958
   
  …………………………………………………………………………………….
  UWAGA !
   
  osoby kwaterujące się w DS  30 września doliczają do opłaty za październik opłatę za jedną dobę wg cen obowiązujących w poszczególnych domach studenckich
  zgodnie z Tabelą opłat  w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego od 1 września 2017 roku

  http://student.us.edu.pl/oplaty

  W pozycji „tytuł wpłaty” proszę podać:

 • numer/nazwę akademika i miasto, w którym się on znajduje,
 • okres którego dotyczy wpłata,
 • imię i nazwisko mieszkańca (jeśli przelew nie jest dokonywany z jego konta),
 • w przypadku studentów i doktorantów także nazwę uczelni i wydziału.
   
  Dokumenty potrzebne przy zakwaterowaniu:
   
 • wydruk potwierdzenia dokonanej wpłaty,
 • dowód osobisty lub, w przypadku osób niebędących obywatelami RP, paszport z ważną wizą,
 • jedno zdjęcie.
  ………………………………………………………………………………………
  UWAGA !
  osoby, które otrzymały przydział od 1 października są obowiązane zakwaterować się nie później niż 5 października.
  Zapraszamy!
  BIURO STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH