Kierunek CIESZYN!- podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

[current-page:title] - obraz

W środę, 24 stycznia w Centrum Konferencyjnym na Wydziału Etnologii i  Nauk o Edukacji odbyło się spotkanie podsumowujące 1. edycję projektu pt.: „Kierunek CIESZYN!- podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”.
„Kierunek CIESZYN…” to możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach certyfikowanych i zajęciach warsztatowych podnoszących kompetencje uczestników. Projekt jest skierowany do studentów WEiNoE i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cały projekt przedstawiła i krótko podsumowała jego  1. edycję Kierownik Projektu- dr hab. Barbara Grabowska, a następnie wraz z Dziekanem Wydziału i Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia rozdała certyfikaty wszystkim biorącym udział w szkoleniach.
W ramach „Kierunku CIESZYN” uczestnicy zostali także podzieleni na grupy i pod okiem jednego ze specjalistów realizowali społeczne inicjatywy. Wśród opiekunów grup znaleźli się: dr Sylwia Wrona, dr Anna Trzcionka- Wieczorek, dr Katarzyna Jas, dr Barbara Głyda- Żydek oraz dr Ilona Fajfer- Kruczek. Na spotkaniu każdy z zespołów zaprezentował zrealizowane działania i je podsumował.
Od 16 lutego rusza 2. edycja projektu, do której można zgłosić się już teraz.
Więcej informacji na stronie www.kierunekcieszyn.pl

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz