Oligofrenopedagogika z arteterapią

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I stopnia

Studia dla zainteresowanych edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach realizowanych zajęć student -  pod kierunkiem najlepszych pracowników naukowych - tutorów, terapeutów i diagnostów – zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju pod kierunkiem.  Poznaje metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych.

Na studiach przywiązywana jest szczególna waga do kształtowania postawy tolerancji, otwartości na potrzeby drugiego człowieka poprzez rozwój własnej osoby w kontakcie z drugim człowiekiem.
Studia to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych i wytrwałych.

Perspektywy zawodowe:
praca w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, instytucjach opieki całkowitej i dziennej   (warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia), organizacjach pozarządowych.