Konferencja Ekologia Kulturowa: inspiracje, interpretacje, perspektywy

Ekologia Kulturowa - obraz

Pragniemy Państwa zaprosić na międzynarodową konferencję Ekologia kulturowa: inspiracje, interpretacje, perspektywy, która odbędzie się w Cieszynie, 19 maja 2016 r., w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Bielskiej 62. Wydarzenie odbędzie się w ramach podsumowania projektu Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia realizowanego w latach 2015-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Konferencja będzie poświęcona rozważaniom teoretycznym nad zagadnieniami obejmującymi obszary zainteresowania naukowego między innymi etnologii, antropologii kulturowej i ekologii, które zostaną uwzględnione w kilku proponowanych wątkach oraz obszarach tematycznych:
1.    Koncepcje i metody ekologii kulturowej: relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym w ujęciach różnych dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych i przyrodniczych,
2.    Ekologia w działaniach pedagogicznych – wskazywanie właściwych postaw ekologicznych i kształtowanie osobowości dziecka w harmonii ze środowiskiem naturalnym,
3.    Ekologia – społeczeństwo – kultura: przejawy zachowań kulturowych wynikających ze specyficznych uwarunkowań przyrodniczych,
4.    Ekologia – sztuka – turystyka: przykłady dobrych praktyk inspirowanych sprzężeniem kultura – natura,
5.    Przestrzenie miejskie, industrialne i postindustrialne: przykłady działań rewitalizacyjnych i ekologicznych.
6.    Natura  i dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym (dizajnie, modzie, reklamie, grach komputerowych, rzemiośle) –  działalność artystyczna i przedsiębiorczość inspirowana naturą, projektowanie zielonych przestrzeni publicznych i in.
Głos przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, w ramach których badana jest zależność człowiek - środowisko naturalne, wzbogaci wiedzę na ten temat i pozwoli wypracować nowe perspektywy badawcze. Dyskusja między przedstawicielami tych dyscyplin umożliwi wyznaczenie wspólnych obszarów zainteresowań i zainspiruje do podjęcia ściślejszej współpracy.
Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko etnologów i antropologów kultury, ale także socjologów, kulturoznawców, pedagogów, filozofów, ekologów, geografów, botaników, działaczy miejskich, wiejskich i każdego, kto w jakimś zakresie odnosi się w swojej pracy zawodowej lub aktywności społecznej i kulturalnej do szeroko rozumianej ekologii kulturowej.
Konferencji będzie towarzyszyć podsumowanie projektu Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia. Zespół projektowy przedstawi rezultaty przeprowadzonych działań projektowych, w tym monografię naukową poświęconą problematyce ekologii kulturowej.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Uczestnicy konferencji mają zapewniony catering oraz materiały konferencyjne.  

Streszczenia proponowanych wystąpień będą przyjmowane do 20 marca 2016 r. Później zgłoszone propozycje będą rozpatrywane tylko, jeśli pozwoli na to liczba uczestników.  Akceptacja wystąpienia nastąpi na podstawie oceny jakości złożonej propozycji oraz oceny Naukowego Komitetu Konferencji. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w odrębnym wydawnictwie punktowanym (8 pkt) - roczniku naukowym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (tom 17/2017) www.seia.us.edu.pl.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.

Harmonogram zgłaszania tematów wystąpień:

  • Do  20 marca  2016  r.  - przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: ecoetno@us.edu.pl
  • Do 31 marca 2016   r.  - informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia.
  • Do 30 czerwca 2016  r. - przesłanie przez Autorów gotowych do publikacji tekstów wystąpień.

Szczegółowe informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie: www.ecoetno.us.edu.pl

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji
prof. zw. dr hab. Halina Rusek
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD
dr hab. Maciej Kurcz
dr Kinga Czerwińska
dr Katarzyna Marcol
dr Magdalena Szalbot
 
Sekretarz konferencji:
dr Anna Drożdż
(tel. kontaktowy 504844164)