Konferencja nt. Autyzm i zespół Aspergera w kontekście problemów zdrowia psychicznego

We wtorek 4 kwietnia 2017r. odbdzię się na Wydziale Etnoligii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w godzinach 10.00-17.30 kolejna, tematyczna Ogólnopolska Konferencja z Udziałem Gości Zagranicznych poświęcona a problematyce autyzmu pt."Autyzm i zespół Aspergera w kontekście problemów zdrowia psychicznego". 
Konferencja jest zorganizowaną przez Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej, przy współpracy z Zakładem  Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, jak również  Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze dzieci”, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Cieszyńskie  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "WIĘŹ oraz Stowarzyszenie Puente del Arte  z Krakowa, w ramach ogólnoświatowej akcji "Zapal się na niebiesko dla autyzmu",

Tegoroczna konferencja poświęcona jest problemom zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, lecz również osób z innymi niepełnosprawnościami oraz należących do tzw, typowej populacji. Będzie ona płaszczyzną do wymiany poglądów i doświadczeń związanych, zarówno z diagnozą trudnych problemów i ich teoretycznego wyjaśniania, jak i dobrymi praktykami w zakresie wspomagania, edukacji i organizacji warunków życia z perspektywy profilaktyki i promocji pozytywnego zdrowia psychicznego.
Obrady przebiegac będą w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62.
 
Zapraszamy gorąco do udziału konferencji i jej obradach. Szczegółowy plan konferencji znajduje się w załączniku.