Konferencja „Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

Konferencja logo

21 lutego br. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” organizowana przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej we współpracy z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakładem Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań.
Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/242949162806428/?active_tab=discussion

Ankietę zgłoszeniową można pobrać ze strony: https://www.dropbox.com/s/nvch89qozj512c7/ankieta%20ucz.konf.docx?dl=0
Zgłoszenia referatów i posterów należy przesyłać do 7 lutego 2017 r. na adres: lmatusiak@us.edu.pl
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. O zakwalifikowaniu do czynnego udziału w Konferencji poinformujemy do 12 lutego 2017 r.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.