Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie)

Szanowni Państwo,

w ramach czasopisma "Amor Fati" oraz Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” ogłosiliśmy konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w dwóch kategoriach:

➡️ nauki humanistyczne i społeczne,
➡️ nauki ścisłe i techniczne.

Głównym zamierzeniem konkursu jest: wyróżnienie prac dyplomowych młodych badaczy w celu nagrodzenia ich pracy oraz rozpowszechnianie wartościowych tekstów naukowych, których życie kończy się zazwyczaj na zamknięciu w archiwum uczelni. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po trzy prace w każdej kategorii.
1. pierwsze miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati” + wydanie wersji drukowanej,
2️. drugie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”,
3️. trzecie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”.

Przy ocenie prac przez kapitułę konkursową będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) znaczenie postawionego i analizowanego problemu,
b) sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań,
c) poprawność i jasność użytych metod naukowych i założeń,
d) stopnień odwoływania się do prac na podobny temat i jasność w wykazywaniu własnego wkładu do przedstawianego zagadnienia,
e) merytoryczność polemiki (obiektywność, intersubiektywność – nie zaś charakter osobisty),
f) spójność tekstu,
g) poprawność językowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca
Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja (w razie dużej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przesunięty)
Publikacja prac: do końca września 2018

Regulamin, kryteria oceny prac oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod tym linkiem:
http://www.amorfati-journal.com/fundacja-ddkk/konkurs-prace-dyplomowe/

 
Link do wydarzenia na Facebooku:
 https://www.facebook.com/events/2081614182071982/