Kościół Latającego Potwora Spaghetti a sprawa polska

KLPS

W dniu 23 maja 2018 roku w cieszyńskim Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej odbyło się spotkanie z mgr Olgą Purchlą, doktorantką IEiAK UJ, na którym opowiedziała o swojej pracy magisterskiej dotyczącej pastafarianizmu w Polsce.
 
W pracy  pt. Wyluzujmy. Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Polsce  – analiza antropologiczna, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barańskiego, podjęła się próby usystematyzowania wiedzy na temat zjawiska pastafarianizmu oraz jego wpływu na kształtowanie się życia społeczno-kulturowego w Polsce. Kościół Latającego Potwora Spaghetti (The Church of the Flying Spaghetti Monster) jest importem amerykańskim i został zainicjowany jako forma sprzeciwu wobec wkraczania religii w sferę naukowości, stając się szybko międzynarodowym fenomenem. Podstawą dla powstania pracy były badania terenowe, opierające się na przeprowadzeniu obserwacji uczestniczącej oraz 23 wywiadów z osobami identyfikującymi się z Kościołem Latającego Potwora Spaghetti w Polsce. Do opisu zjawiska wykorzystane zostały kategorie badawcze z zakresu badań nad Internetem, humorologią, karnawalizacją oraz sposobami organizacji życia wspólnotowego. Autorka mówiła o trudnościach w opracowaniu stosunkowo mało znanego w nauce polskiej tematu badawczego i jej rozterkach terenowych, przytaczając liczne cytacje indagowanych osób.
 
Spotkanie zostało zainicjowane dzięki aktywności Koła Naukowego Etnologów i dr Grzegorza Błahuta, pracownika IEiAK w Cieszynie. Wkróce relacja filmowa.
 

Galeria

dr Grzegorz Błahut i autorka pracy Olga Purchladr Grzegorz Błahut i autorka pracy Olga Purchlaautorka pracy Olga PurchlaSłuchaczedr Grzegorz Błahut i autorka pracy Olga PurchlaSłuchaczeDyskusjaDyskusja