"Mały grant" dla dr Magdaleny Szalbot

dr Magdalena Szalbot

Spośród wniosków zgłoszonych do konkursu „Małe granty” w programie wspierania inicjatyw grantowych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji do realizacji zatwierdzony został m.in. indywidualny wniosek: Encyklopedia tradycyjnych zabawek, gier i zabaw Śląska Cieszyńskiego – część I, przygotowany przez dr Magdalenę Szalbot z cieszyńkiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 
Przedmiotem badań dr Szalbot są zabawki oraz gry i zabawy praktykowane w minionych stuleciach na Śląsku Cieszyńskim. Wspomniane elementy tradycyjnej kultury ludycznej, dostępne obecnie w postaci archiwaliów, muzealiów oraz wspomnień najstarszych mieszkańców regionu, zostaną zgromadzone i rozpatrzone jako istotne poznawczo i użyteczne aplikacyjnie elementy dziedzictwa kulturowego. Rezultatem prac badawczych i dokumentacyjnych będzie „Encyklopedia tradycyjnych zabawek, gier i zabaw Śląska Cieszyńskiego” oraz platforma cyfrowa prezentująca zdigitalizowane materiały źródłowe. Opracowania te będą opatrzoną etnograficznym komentarzem dokumentacją regionalnego dziedzictwa kulturowego, które znajdą zastosowanie w procesie ochrony, upowszechniania i włączania do żywej tradycji źródeł dostarczających wiedzę o powszechnych przed dekadami przejawach kultury ludycznej na Śląsku Cieszyńskim.
 
Serdecznie gratulujemy!