Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym

Serdecznie zapraszamy do  udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym na temat RODZAJE I FORMY AKTYWNOŚCI ORAZ DZIAŁALNOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (23-24.10.2018 r.)