Najnowsza książka grantowa dr Anny Drożdż

Re/konstrukcje codzienności

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa "Katedra" ukazała się najnowsza książka dr Anny Drożdż z cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pt. Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego
Autorka przedstawia w niej własną perspektywę postrzegania i wartościowania danych zawartych w ogromnych zbiorach archiwalnych Polskiego atlasu etnograficznego. Książka jest pokłosiem badań naukowych prowadzonych w ramach grantu pod tym samym tytułem.
 
 
Więcej danych o zawartości publikacji znajduje się na stronie wydawnictwa "Katedra':
http://wnkatedra.pl/pl/p/Rekonstrukcje-codziennosci-Anna-Drozdz/22522579.
 
Gratulujemy sukcesu!