Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W SERII WYDAWNICZEJ
„CIESZYŃSKIE NAUKOWE FORUM STUDENCKIE”
WYDZIAŁU ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
 
Szanowni Państwo! Drodzy Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie!
W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kolejnego tomu „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego”.
Publikacja obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje mają stwarzać pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przygotowania tekstów do kilku działów/rubryk: artykuły naukowe, komunikaty z badań, doświadczenia krajowe i zagraniczne, sprawozdania z konferencji, recenzje prac naukowych, materiały pomocnicze dla studentów, np. wykaz bibliografii z danej tematyki.
Wymogi redakcyjne:
1. Artykuł składany do redakcji powinien być zarekomendowany do druku przez pracownika naukowego naszego wydziału (pisemna rekomendacja m.in. promotora pracy licencjackiej/magisterskiej, opiekuna roku, opiekuna koła naukowego) oraz przedstawiciela samorządu studenckiego.
2. W dalszych pracach redakcyjnych teksty będą podlegać recenzji naukowej niezależnych dwóch recenzentów.
3. Artykuły powinny być przygotowane wg norm Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
4. Prosimy o podanie danych autora/autorów (imię, nazwisko, kierunek, specjalność, rok studiów, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu).
 
 
Zachęcamy do składana tekstów do każdej z rubryk.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
mgr Aleksandra Gancarz - Sekretarz Redakcji
e-mail: o.gancarz@gazeta.pl
tel. (+48) 513505726
Magdalena Stokłosa - Sekretarz Redakcji
e-mail: madzia18-96@o2.pl