Lista recenzentów

RECENZENCI tekstów na poszczególnych etapach, wskazanych regulaminem, są wyłaniani z list pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z mechanizmami określonymi regulaminem.
Lista recenzentów pierwszego stopnia:
prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK (przewodniczący komitetu recenzyjnego), dr Leszek ŁYSIEŃ, dr Tomasz KNAPIK, prof. dr hab. Stefan KONSTAŃCZAK, prof. dr hab. Zbigniew WOLAK, dr Lucjan WROŃSKI, dr Peter Mlynarčik
Osoby te tworzą w świetle regulaminu tzw. komitet recenzyjny (1 st.)

Lista recenzentów drugiego stopnia: Recenzentami tekstów w ramach komitetu recenzyjnego 2 st. mogą być osoby będące recenzentami tekstów w dotychczasowych numerach oraz członkowie dotychczasowej Rady Programowej SFP od 2006 roku.
Osoby te w świetle regulaminu wydawniczego i recenzyjnego SFP są określane jako "Rada Programowa - komitet recenzyjny (2 st)".

Dotychczasowi recenzenci tekstów w numerach od 1 do 7:
dr hab. Andrzej BIŁAT , prof. dr hab. Adam JONKISZ, prof. dr hab. Pavol DANCAK, prof. dr hab. Jerzy KOPANIA, prof. dr hab. Ryszard KLESZCZ, prof. dr hab. Andrzej MURZYN, prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK, prof. dr hab. Ryszard WIŚNIEWSKI, prof. dr hab. Wiesław WÓJCIK, prof. dr hab. Kazimierz WOLSZA.
 
Rada programowa (nr 1 - 7):
dr hab. Andrzej BIŁAT
prof. dr hab. Jerzy BOBRYK
prof. dr hab. Stanisław BORZYM
prof. dr hab. Andrzej BRONK
dr hab. Anna BROŻEK
prof. dr hab. Borys DOMBROVSKI (Lwów)
prof. dr hab. Pavol DANCAK (Presov)
prof. dr hab. Czesław GŁOMBIK
prof. dr hab. Jacek Juliusz JADACKI
prof. dr hab. Stanisław JANECZEK
prof. dr hab. Adam JONKISZ
prof. dr hab. Janusz JUSIAK
prof. dr hab. Ryszard KLESZCZ
prof. dr hab. Leon KOJ
prof. dr hab. Jerzy KOPANIA
prof. dr hab. Dariusz KUBOK
prof. dr hab. Anna LATAWIEC
prof. dr hab. Dariusz ŁUKASIEWICZ
prof. dr hab. Janusz MĄCZKA
prof. dr hab. Justyna MIKLASZEWSKA
prof. dr hab. Andrzej MURZYN
prof. dr hab. Stanisław PIERÓG
prof. dr hab. Zlatica PLASIENKOVA  (Bratysława)
prof. dr hab. Ewa PODREZ
prof. dr hab. Jan SKOCZYŃSKI
prof. dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO,
prof. dr hab. Barbara SZOTEK
prof. dr hab. Tadeusz SZUBKA
prof. dr hab. Danuta ŚLĘCZEK-CZAKON
prof. dr hab. Włodzimierz TYBURSKI
prof. dr hab. Jozef VICENIK (Bratysława)
prof. dr hab. Andrzej WALICKI
prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK
prof. dr hab. Ryszard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Jan WOLEŃSKI
prof. dr hab. Wiesław WÓJCIK
prof. dr hab. Kazimierz WOLSZA
prof. dr hab. Jan ZOHAR (Brno)