Numer specjalny

Prace redakcyjne trwają nad anglojęzycznym numerem specjalnym, który ukaże się w  2012/2013:
Redaktorzy numeru specjalnego: dr hab. Marek REMBIERZ – kontakt: marek.rembierz@gmail.com i dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI– kontakt: slez.krzysztof@poczta.onet.pl