Redakcja językowa itp.

Redaktor językowy (język polski): mgr Wacław FRONT (polonista) - kontakt: wf@gazeta.pl

Redaktor językowy (korekta językowa streszczeń w języku angielskim):  dr Maria STEC (tłumacz języka angielskiego) - kontakt: mstec@interia.pl; dr Halina Šimo (tłumaczenie z języka czeskiego) – kontakt: halina.simo@seznam.cz; prof. Dr hab. Pavol Dancak (tłumaczenie z języka słowackiego) – kontakt: pdancak@gmail.com; dr Peter Mlynarčik (tłumaczenie z języka słowackiego) – kontakt: pmlynarcik@gmail.com