„E-learning”

Wykaz publikacji w serii „E-learning”

Dotychczas w serii ukazały się następujące publikacje:

 

2009

1. Theoretical and practical aspects of distance learning, Sc. editor E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Cieszyn, 2009. P. 308. ISBN: 978-83-925281-4-2

Reviewer:
Franz Feiner (Austria)
Miroslav Hrubý (Czech Republic)
Jana Kapounová (Czech Republic)
Kateřina Kostolányová (Czech Republic)
Małgorzata Łuszczak (Poland)
Erika Mechlová (Czech Republic)
Andrzej W. Mitas (Poland)
Ingrid Nagyová (Czech Republic)
Jiří Pavlíček (Czech Republic)
Anna Porczyńska (Poland)
Katarina Sebinova (Slovak Republic)
Janusz Sławiński (Poland)
Eugenia Smyrnova-Trybulska (Poland)
Jaromír Vepřek (Czech Republic)
Halina Widła (Poland)

2010

2. Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society.Monograph. Scientific Editor: E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Cieszyn 2010, P.344, ISBN 978-83-60071-30-4

Reviewer:
Prof. WSP dr hab. Maciej Tanaś

2011

3. Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Monograph.  Scientific Editor E.Smyrnova-Trybulska, Studio-Noa, University of Silesia,  Katowice-Cieszyn, 2011, 462 P. ISBN: 978-83-60071-39-7

Reviewer:
prof. dr hab. Maciej M.Sysło

2012

4. E-learning for Societal Needs, Monograph, Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice, Studio-Noa, 2012, 557 p. ISBN 978-83-60071-59-5

Reviewer:
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta

Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, Skrypt, Smyrnova-Trybulska E., Stach S. (red.), Smyrnova-Trybulska E., Stach S., Burnus A., Szczurek A. 2012: Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, 2012, 560 s. ISBN: 978-83-60071-56-4 (http://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/3721)

Reviewer:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz

Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie, Skrypt, Smyrnova-Trybulska E., Stach S. (red.), S.Stach, B.Fuklin, D.Staniek, Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, 2012, 194 s. ISBN: 978-83-60071-55-7 (http://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/3731)

Reviewer:
Prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

2013

5. E-learning and Lifelong Learning, Monograph, Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn, 2013, 587 p. ISBN 978-83-60071-66-3

Reviewer:
Prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński

 

2014

6. E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

Reviewer:
Prof. PRz dr hab. Barbara Dębska

http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=209365&from=latest
 

2015

7. IT tools - Good Practice of Effective Use in Education Monograph Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa, Katowice-Cieszyn, 2015, 408 p. ISBN 978-83-60071-82-3

Reviewer:
Prof. URz dr hab. Wojciech Walat,
University of Rzeszow, Poland

Prof. Ing. Milan Turčáni, Csc.,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
 

Elektroniczne wersje monografii dostępne także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl)
Electronical versions of the monographs available in the Silesian Digital Library (http://www.sbc.org.pl)

 

Poprzednie monografie (2009-2015):

Pokaż treść!

Theoretical and practical aspects of distance learning(2009)

         Okładka - Use of e-learning

Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society(2010)

Pokaż treść!

Use of E-learning in the developing of the key competences(2011)

Pokaż treść!

E-learning for societal needs(2012)

         Okładka E-learning and

E-learning & lifelong learning (2013)

Pokaż treść!

E-learning and intercultural competences development in different countries (2014)

       

IT tools - Good Practice of Effective Use in Education (2015)