Nekrolog

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. dr Haliny Czudek  pracownika Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w latach 1971-1993, cenionego nauczyciela akademickiego Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie wyrazy współczucia składają łącząc się w bólu władze dziekańskie, pracownicy i studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 25 stycznia 2016 roku o godzinie 14:00  w Kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej koło Cieszyna