Nieobecność Profesor Mirosławy Pindór

 
W dniach 04-08.11.2019 r. Pani dr hab. Mirosława Pindór odwołuje zajęcia i dyżur z powodu choroby.