Warsztaty realizowane w ramach praktyk na studiach podyplomowych Arteterapia

26.05.br., w pracowni animacji „Pod Aulą” na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie słuchacze podyplomowych studiów arteterapii przeprowadzili warsztaty dla dwóch grup młodzieży. Młodzież przebywała na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Ośrodku „Regle” w Wiśle w ramach tzw. „Turnusów Uśmiechu” organizowanych i finansowanych przez Fundację ING  Bank Dzieciom.  Warsztaty odbyły się w ramach kontynuowanej, oficjalnej współpracy Wydziału z Fundacją.  

W warsztatach wzięło udział  50 osób. Studenci pod opieką mgr Jolanty Gisman-Stoch zaprojektowali i poprowadzili warsztaty terapeutyczno-integracyjne angażując młodzież we wspólne działania plastyczne i muzyczne. To już drugie warsztaty, które w tym roku akademickim realizowała grupa  podyplomowej arteterapii.

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz