Dissemination

List of libraries:
 
BIBLIOTEKA NARODOWA,
Oddział – Kancelaria
al. Niepodległości 213, 00-086 Warszawa

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA, Sekcja Egzemplarza Okazowego
al. Mickiewicza 22, 30-959 Kraków

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU im. M. Kopernika
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU im. A. Mickiewicza
ul. F. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Egzemplarza Obowiązkowego
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA we Wrocławiu
ul. Joliot- Curie 12, 50-383 Wrocław

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Pl. Rady Europy 1, 41-021 Katowice

BIBLIOTEKA PUBLICZNA m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 20, 00-950 Warszawa

KSIĄŻNICA POMORSKA im. S. Staszica
ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. W. Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

BIBLIOTEKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 1025, 15-245 Białystok