Nowe Technologie Szanse i Zagrożenia

Nowe Technologie Szanse i Zagrożenia

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nowe Technologie Szanse i Zagrożenia

21.05.2019 Cieszyn

Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło zaprosić do udziału w pierwszej edycji
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, poświęconej interdyscyplinarnemu ujęciu
nowoczesnych technologii we współczesnym świecie.

Konferencja odbywać się będzie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Serdecznie zapraszamy!

Organizowana pod honorowym patronatem

prof. zw. dr hab. Zenona Gajdzicy

Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Komitet naukowy konferencji

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
dr Szymon Godawa
dr Anna Klinik
dr Renata Stefańska-Klar

Komitet organizacyjny

Doktoranci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji:

mgr Dawid Staniek
mgr Joanna Kapias