Struktura wydziału

ul Bielska 62
43-400 Cieszyn
od 1.11.2012 r.

Dziekan Wydziału   
prof. dr hab. Zenon Gajdzica tel: 33/8546135, 304, 310 fax: 33/8546101
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia   
dr hab. Bogusław Dziadzia tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą    
dr hab. Andrzej Kasperek tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym   
dr Kinga Czerwińska tel: 33/8546114, 115

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyrektor

dr hab. Maciej Kurcz
tel: 33/8546150, 158

Zastępca ds. Dydaktycznych

dr Anna Drożdż
tel: 33/8546150, 158

Zakład Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych

Kierownik

prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

halina.rusek@us.edu.pl

341

Adiunkt

dr Grzegorz Błahut

grzegorz.blahut@us.edu.pl

162

Adiunkt

dr Grzegorz Studnicki

grzegorz.studnicki@us.edu.pl

331

Asystent

mgr Jacek Szczyrbowski

jacek.szczyrbowski@us.edu.pl

331

Zakład Teorii i Badań Kultury Współczesnej

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz – prof. nadzwyczajny
od 17.02.2017 r. do 16.08.2017 r.

jan.kajfosz@us.edu.pl

159

Adiunkt

dr hab. Stanisław Węglarz
 od 01.10.2016 do 15.02.2017 r.

stanislaw.weglarz@us.edu.pl

162

Adiunkt

dr Kinga Czerwińska

kinga.czerwinska@us.edu.pl

168

Adiunkt dr Magdalena Szalbot magdalena.szalbot@us.edu.pl

161

St. wykład.

dr Grzegorz Odoj

grzegorz.odoj@us.edu.pl

168

Zakład Etnologii i Geografii Kultury

Kierownik

dr hab. Maciej Kurcz – adiunkt

maciej.kurcz@us.edu.pl

158

Adiunkt

dr hab. Marek Rembierz

marek.rembierz@us.edu.pl

261

Adiunkt

dr Anna drożdż

anna.drozdz@us.edu.pl

158

Adiunkt

dr Katarzyna Marcol

urlop  naukowy: 01.10.2016 do 17.02.2017   01.10.2017 do 15.02.2018

katarzyna.marcol@us.edu.pl

159

Adiunkt dr Agnieszka Pieńczak agnieszka.pienczak@us.edu.pl 177, 176

 

 

 

Instytut Nauk o Edukacji

 

 

Dyrektor

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński

tel: 33/8546112, 225

Zastępca ds. Naukowych

dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
tel.: 33/8546202

Zastępca ds. Kształcenia

dr Barbara Chojnacka-Synaszko
tel.: 33/8546202

 

Zakład Historii i Teorii Wychowania

    Tel.wewn.

Kierownik

dr hab. Andrzej Murzyn – adiunkt

 andrzej.murzyn@us.edu.pl

229

Adiunkt

dr hab. Andrzej Kasperek

 andrzej.kasperek@us.edu.pl

214

115

Adiunkt

dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel

 danuta.kurzyna-chmiel@us.edu.pl

231

Adiunkt

dr Danuta Kocurek

 danuta.kocurek@us.edu.pl

207

Adiunkt

dr Tomasz Kopczyński

 tomasz.kopczynski@us.edu.pl

229

Adiunkt

dr Anastazja Sorkowicz

 anastazja.sorkowicz@us.edu.pl

212

Asystent

dr Malwina Rolka

 malwina.rolka@us.edu.pl

243

Asystent

mgr Jan Liniany

 jan.liniany@us.edu.pl

214

 

Zakład Edukacji Kulturalnej

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny

 katarzyna.olbrycht@us.edu.pl

113

Adiunkt

dr hab. Bogusław Dziadzia

 boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

221

Adiunkt

dr hab. Mirosława Pindór

 mirosława.pindór@us.edu.pl

244

Adiunkt

dr hab. Dorota Sieroń-Galusek

 dorota.sieron-galusek@us.edu.pl

248

Adiunkt

dr Joanna Winnicka-Gburek

 joanna.winnicka-gburek@us.edu.pl

248

Adiunkt

dr Ewa Tomaszewska
urlop: 10.07.2016 do 09.07.2017

 ewa.tomaszewska@us.edu.pl

244

Asystent

dr Barbara Głyda-Żydek

 barbara.glyda@us.edu.pl

221

St. wykładowca

dr Tadeusz Kania

 tadeusz.kania@us.edu.pl

220

St. wykładowca

dr Ewelina Konieczna

 ewelina.konieczna@us.edu.pl 221
St. wykładowca dr Jolanta Skutnik  jolanta.skutnik@us.edu.pl 221

Wykładowca

mgr Jolanta Gisman-Stoch 

 jolanta.gisman-stoch@us.edu.pl

171

 

Zakład Edukacji Humanistycznej

i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

Kierownik

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt

 eugenia.smyrnova-trybulska@us.edu.pl

224

Adiunkt

dr Małgorzata Bortliczek

 malgorzata.bortliczek@us.edu.pl

245

Adiunkt

dr Anna Porczyńska-Ciszewska

 anna.porczynska@us.edu.pl

219

St. wykładowca

dr Renata Stefańska-Klar

 renata.stefanska-klar@us.edu.pl

226

St. wykładowca

mgr Jolanta Krzyżewska

 jolanta.krzyzewska@us.edu.pl

226

 

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński – prof. nadzwyczajny

 krzysztof.slezinski@us.edu.pl

113
112

Adiunkt

dr Sławomira Ruchała

 slawomira.ruchala@us.edu.pl

237

Adiunkt

dr Halina Šimo

halina.simo@seznam.cz

239

Asystent mgr Maria Misik maria.misik@us.edu.pl 215
St. wykładowca dr Wojciech Morszczyński  wojciech.morszczynski@us.edu.pl 239
115

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur – prof. nadzwyczajny

 ewa.ogrodzka-mazur@us.edu.pl

201

Adiunkt

dr hab. Barbara Grabowska

 barbara.grabowska@us.edu.pl

 

247

Adiunkt

dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica

 anna.gajdzica@us.edu.pl

201

Adiunkt

dr Urszula Klajmon-Lech
urlop naukowy: 1.10.2016-30.06.2017

 urszula.klajmon-lech@us.edu.pl

205

Adiunkt

dr Łukasz Kwadrans
urlop naukowy: 1.10.2016-17.02.2017

 lukasz.kwadrans@.us.edu.pl

247

Adiunkt

dr Aleksandra Minczanowska

 aleksandra.minczanowska@us.edu.pl

203

Adiunkt

dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

 gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl

205

Adiunkt

dr Aniela Różańska

 aniela.rozanska@us.edu.pl

205

Asystent

dr Natalia Ruman

 natalia.ruman@us.edu.pl

231

Asystent

mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk

 alicja.hruzd@us.edu.pl

203

Asystent mgr Tomasz Gebel tomasz.gebel@us.edu.pl 247

  Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Kierownik

dr hab. Alina Szczurek-Boruta – adiunkt

 alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

204

Adiunkt dr hab. Janina Urban urban.a@volny.cz 332

Adiunkt

dr Barbara Chojnacka-Synaszko

 barbara.chojnacka-synaszko@us.edu.pl

332

Adiunkt

dr Jolanta Suchodolska

 jolanta.suchodolska@us.edu.pl

332

Asystent

dr Katarzyna Jas

 katarzyna.jas@us.edu.pl 

332

Asystent

mgr Aleksandra Gancarz

aleksandra.gancarz@us.edu.pl

332

Asystent

mgr Sylwia Ryszawy

 sylwia.ryszawy@us.edu.pl

332

Asystent mgr Anna Twardzik anna.twardzik@us.edu.pl 332
St. wykładowca dr Anna Studenska  anna.studenska@us.edu.pl 212

 

Zakład Pedagogiki Specjalnej

 

Kierownik

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

 zenon.gajdzica@us.edu.pl

135
223

profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Miloň Potměšil

mvpotmesil@gmail.com

200

profesor nadzwyczajna dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak gornikowska@poczta.onet.pl 210
Adiunkt dr Magdalena Bełza  magdalena.belza@us.edu.pl 200
Adiunkt dr Szymon Godawa szymon.godawa@us.edu.pl 200

Adiunkt

dr Dorota Prysak

 dorota.prysak@.us.edu.pl

223

Adiunkt

dr Wiesława Walkowska
urlop naukowy: 1.10.2016-31.08.2017

 wieslawa.walkowska@us.edu.pl

210

Adiunkt

dr Sylwia Wrona

 sylwia.wrona@us.edu.pl

200

Adiunkt

dr Ilona Fajfer-Kruczek

 ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

200

Asystent

mgr Katarzyna Chrząszcz

 katarzyna.chrzaszcz@us.edu.pl

210

Asystent

mgr Ewelina Czyż

 ewelina.waligora@us.edu.pl

210

Asystent mgr Natalia Józefacka-Szram

natalia.szram@us.edu.pl

200

Asystent

mgr Anna Wojtas

 anna.wojtas@us.edu.pl

210

 

 

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

 

Kierownik

dr hab. Urszula Szuścik – Adiunkt
urlop naukowy 1.10.2016-31.08.2016

 urszula.szuscik@us.edu.pl

219

Adiunkt dr Izabela Łuc

  izabela.luc@us.edu.pl

245

Adiunkt

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek

beata.oelszlaeger-kosturek@us.edu.pl

204

Adiunkt

dr Renata Raszka

 renata.raszka@us.edu.pl

246

Adiunkt

dr Tomasz Szurmik

 tomasz.szurmik@us.edu.pl

213

Adiunkt

dr Małgorzata Zalewska-Bujak

 malgorzata.zalewska-bujak@us.edu.pl

246

Adiunkt

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

 anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl

209

Asystent

mgr Dominika Duraj

 dominika.duraj@us.edu.pl

211

Asystent

mgr Anna Gaweł

 anna.gawel@us.edu.pl

209

Asystent

mgr Jakub Staroń

 jakub.staron@us.edu.pl

207

Asystent

mgr Julia Gąszczak-Wilde

 julia.gaszczak-wilde@us.edu.pl

211

Wykładowca

mgr Leszek Żaba

 leszek.zaba@us.edu.pl

213