Obozy naukowe 2016-2017

Obóz naukowy

W roku akademickim 2016/2017 badania terenowe prowadzone będą pod opieką prof. dr hab. Haliny Rusek oraz dr hab. Grzegorza Studnickiego.  Studenci I i II roku studiów pierwszego stopnia proszeni są o zapoznanie się z problematyką badawczą zaproponowaną przez opiekunów i wpisanie się na wybrany obóz naukowy.  Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.