Ogłoszenie o pracę

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracy w Uniwersytecie Śląskim - KAMPUS W CIESZYNIE -

Adres jednostki:
Uniwersytet Śląski, Kampus w Cieszynie, ul. Bielska 62
 
Określenie stanowiska:
Osoba do administracyjnej obsługi projektów edukacyjnych, badawczych i inwestycyjnych realizowanych przez Uczelnię.
Zatrudnienie: Umowa o pracę.
 
Zakres obowiązków:
a. Pisanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych, zwłaszcza projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
b. Obsługa administracyjna projektów realizowanych w ramach programów krajowych i zagranicznych, zwłaszcza projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
c. Udzielanie informacji pracownikom Uniwersytetu w zakresie źródeł zewnętrznego finansowania badań naukowych i działalności artystycznej oraz edukacyjnej,
d. Pozostałe obowiązki wpisujące się w obszar przygotowywania i realizacji projektów.
 
Kompetencje:
a. Ukończone studia wyższe,
b. Mile widziane doświadczenie zawodowe,
c. Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 
Dodatkowe:
a. Umiejętność szybkiego uczenia,
b. Samodzielność pracy,
c. Umiejętność współpracy.
 
Wymagane dokumenty:
a) Życiorys zawodowy (CV) – pdf,
b) List motywacyjny,
c) Ewentualnie skan dyplomu i dokumenty potwierdzające odbyte kursy związane z tematyką pracy.
 
Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail dariusz.laska@us.edu.pl o tytule wiadomości: Rekrutacja
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 29.06.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Etapy rekrutacji:
1. Weryfikacja przesłanych dokumentów,
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami spełniającymi kryteria konkursu.
 
Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Laska, dariusz.laska@us.edu.pl, tel. 33 85 46 451

Załączniki