Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Plakat Autyzm

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. „Autyzm w zwierciadle społecznym – uwarunkowania i konsekwencje” (Autism in the Social Mirror – Determinants and Consequences)
 
Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki wraz Zakładem Pedagogiki Specjalnej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję z udziałem Gości Zagranicznych pt. „Autyzm w zwierciadle społecznym – uwarunkowania i konsekwencje”, zorganizowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ Nasze dzieci” oraz Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Konferencja organizowana jest w ramach akcji „Zapal się na niebiesko”, promującej wiedzę o autyzmie i pogłębiającą świadomość społeczną na temat problemów z nim związanych.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się losem osób z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności. 
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału!
 
W imieniu organizatorów
 
dr Renata Stefańska-Klar –przewodnicząca konferencji
 
W załączeniu program konferencji