Ogólnopolska Naukowa Konferencja "Autyzm jako całożyciowe wyzwanie edukacyjne

[current-page:title] - obraz

W dniu 9 kwietnia 2018r. odbędzie się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w godzinach 9.30-17.00 kolejna, tematyczna Ogólnopolska Naukowa Konferencja z Udziałem Gości Zagranicznych poświęcona problematyce autyzmu pt. "Autyzm jako całożyciowe wyzwanie edukacyjne. W trosce o psychiczny dobrostan i jakość życia (Autism as Lifelong Educational Challenge. For Sake of Psychological Well-Being and Quality of Life). Konferencja jest zorganizowaną przez Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki i Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, w powiązaniu z kampanią organizowaną przez AUTISM-EUROPE z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pt. „Przełamujmy bariery dla autyzmu. Budujmy razem dostępne społeczeństwo (“Break barriers for autism. Lets’ build together an accessible society. Autism Day 2018”).

Tegoroczna konferencja poświęcona jest problemom edukacji i jej optymalizacji dla osób z autyzmem od dzieciństwa do późnej dorosłości oraz edukacji kadr, a także społeczeństwa jako takiego. Istotnym aspektem rozważań będzie debata na psychicznym dobrostanem i jakością życia osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. W konferencji zabiorą głos, oprócz naukowców i praktyków, również same osoby ze spektrum autyzmu, występujące jako samorzecznicy oraz rodzice dzieci i osób z ASD, którzy podzielą się swymi doświadczeniami, a także perspektywą własną, dotyczącą kwestii związanych z edukacją i dobrostanem psychicznym. Konferencja będzie płaszczyzną do wymiany poglądów i doświadczeń związanych, zarówno z diagnozą trudnych problemów i ich teoretycznego wyjaśniania, jak i dobrymi praktykami w zakresie wspomagania, edukacji i organizacji warunków życia z perspektywy profilaktyki i promocji pozytywnego zdrowia psychicznego, będącego podstawą psychicznego dobrostanu, generalnie, dobrej jakości życia.

Obrady przebiegać będą w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62.
 
Zapraszamy gorąco do udziału konferencji i jej obradach każdego, kto czuje się zainteresowany tą tematyką. Szczegółowy plan konferencji wraz z mateiałami kampanii #AutismDay2018 i #AutismDay, #dzienautyzmu2018, #dzienautyzmu znajdują się w załączniku)

Galeria

[current-page:title] - obraz