Pedagogika i sztuka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Instytut Nauk o Edukacji

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Zakład Historii i Teorii Wychowania

oraz

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych Pedagogika i sztuka, która odbędzie się 20 listopada 2018 w  Cieszynie (Centrum Konferencyjne WEiNoE, ul. Bielska 62).

Konferencja jest pierwszą konferencją naukową, która otwiera nowy cykl rozważań
w kręgu pedagogiki i sztuki. Ma ona na celu ukazanie badań nad integracją działań związanych z obszarem pedagogiki i sztuki oraz ich odzwierciedlenia w propozycjach praktycznych, jak i koncepcjach teoretycznych.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konferencji Pedagogika i sztuka znajdą Państwo w załącznikach. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia
i wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia  30.10.2018 roku.

Z wyrazami szacunku,          

 

Przewodniczący Konferencji:              

dr hab. Urszula Szuścik

dr hab. Andrzej Murzyn

Sekretarze Konferencji:

dr Renata Raszka

dr Danuta Kocurek

Adres e-mail konferencji: pedagogika.sztuka@gmail.com