Pedagogika i sztuka

[current-page:title] - obraz

Zapraszamy Państwa do udziału w KONFERENCJI Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH Pedagogika i sztuka, która odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 w  Cieszynie (Centrum Konferencyjne WEiNoE, ul. Bielska 62).

Konferencja jest pierwszą konferencją naukową, która otwiera nowy cykl rozważań
w kręgu pedagogiki i sztuki. Ma ona na celu ukazanie badań nad integracją działań związanych z obszarem pedagogiki i sztuki oraz ich odzwierciedlenia w propozycjach praktycznych, jak i koncepcjach teoretycznych.

Z wyrazami szacunku,          

 

Przewodniczący Konferencji:              

dr hab. Urszula Szuścik

dr hab. Andrzej Murzyn

Sekretarze Konferencji:

dr Renata Raszka

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

Adres e-mail konferencji: pedagogika.sztuka@gmail.com

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz