Pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki

[current-page:title] - obraz

W środę 3 października 2018 roku Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zainaugurują pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w auli akademickiej cieszyńskiego kampusu.
W programie przewidziano wystąpienia dziekanów wydziałów UŚ w Cieszynie i przedstawicieli Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, a także immatrykulację studentów. Wykład inauguracyjny pt. „Gdzie nie spojrzeć. O projektowaniu graficznym” wygłosi dr hab. Łukasz Kliś – dyrektor Instytutu Sztuki, a uroczystość uświetni występ Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek.
W programie przewidziano również otwarcie wystawy inauguracyjnej pt. „Unusual Message”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Uniwersyteckiej.