Płatne staże w Komisji Europejskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż od 18 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. można składać wnioski na odbycie pięciomiesięcznego płatnego stażu w Komisji Europejskiej.

Konkurs adresowany jest do studentów, którzy ukończyli przynajmniej trzy lata studiów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Termin staży:  od października 2016 r. do lutego 2017 r.

Zgodnie z informacjami organizatorów kandydaci do odbycia stażu w Komisji Europejskiej muszą spełniać następujące warunki:

·      * ukończone przynajmniej trzy lata studiów,

·      * bardzo dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,

·      * bardzo dobra znajomość drugiego języka urzędowego Unii Europejskiej (wykaz języków urzędowych UE).

Dla kandydatów przygotowano ok. 1300 miejsc stażowych. Każdy stypendysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ok. 1 120 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Strona internetowa płatnych staży w Komisji Europejskiej