Początek roku akademickiego

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych lat studiów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji odbędzie się  1 października 2019r. o godz. 10,00 w auli.

W nowym roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 2 października 2019 roku.