Podpisanie umów o współpracy naukowo-dydaktycznej

Wspólpraca naukowo-dydaktyczna

W dniu 11.01 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie gościliśmy dyrektorów i uczniów czterech liceów – z Żywca, Jastrzębia-Zdroju, Rydułtów oraz Pawłowic. Celem wizyty było podpisanie umów o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy WEiNoE a ww. szkołami średnimi.
Współpraca ta ma zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Celem umów jest umożliwienie licealistom udziału w wykładach, warsztatach oraz innych zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.
Wszystkich przybyłych przywitał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica. Całość poprowadziła dr Kinga Czerwińska Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym. W uroczystości wzięła także udział pani Danuta Maćkowska – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
Ze strony Uniwersytetu umowy sygnował Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, który wygłosił także wykład dla uczniów pt. „Co zrobi Staś, gdy dorośnie?” oraz dyrektorzy liceów:

  • mgr Andrzej Wowra – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła w Pawłowicach,
  • mgr Jolanta Kłopeć – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego  – Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Jastrzębiu Zdroju (w zastępstwie za dyrektora mgr Jerzego Maduzię)
  • dr Piotr Skowronek – dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
  • mgr Halina Badora – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Dla przybyłych licealistów przygotowana została prezentacja wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, którą omówiła  mgr Edyta Diakowska-Kohut. Następnie młodzież wzięła udział w zajęciach zaproponowanych przez pracowników Wydziału. Były to do wyboru: wykład-prezentacja multimedialna dra Grzegorza Odoja pt. „Stereotypy i uprzedzenia kulturowe, czyli jak widzimy »Innych«”; wykład dra hab. Macieja Kurcza pt. „Dlaczego jesteśmy mięsożercami? Jakie są relacje  między kulturą a jedzeniem mięsa oraz czy dzisiaj dla tego rodzaju pokarmu istnieje jakaś alternatywa”?; warsztaty arteterapeutyczne dr Magdaleny Bełzy; warsztaty dr hab. Barbary Grabowskiej i dr hab. Anny Szafrańskiej-Gajdzicy pt. „Tolerancja i stereotypy wokół nas” oraz warsztaty mgr Jolanty Gisman-Stoch z animacji społeczno-kulturalnej.
 
fot. Dział Promocji UŚ

Galeria

Wspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznawWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktycznaWspólpraca naukowo-dydaktyczna