Podpisanie umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej

29.11.2018 w Ustroniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej  pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Szkołą Podstawową nr 5 w Ustroniu. Z

ramienia Uniwersytetu porozumienie podpisał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, z ramienia Szkoły – pani Dyrektor mgr Katarzyna Burzyńska. Osobą koordynującą współpracę ze strony Uniwersytetu jest dr Dorota Prysak.

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej oraz występ Chóru Niemego Uniwersytetu Śląskiego pod opieką mgr Anny Wojtas-Rduch.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz