Podwójna wizyta przed Wielkanocą

Wielkanoc

Cały Wielki Tydzień upływa zawsze pod znakiem przygotowań i oczekiwania Wielkiej Niedzieli. Ks. Jędrzej Kitowicz tak pisze: „Wszyscy Polacy w duchu pobożności w Wielki Tydzień odrzuciwszy dzieła światowe zajmowali się nabożeństwem, przygotowaniem do spowiedzi wielkanocnej, nie opuszczali żadnego nabożeństwa...”. W tym czasie odwiedzano ubogich i chorych, udzielano wsparcia.
            Idąc drogą tradycji i dobrego zwyczaju, 21 marca 2016 roku, w godzinach przedpołudniowych, odbyło się już kolejne przedświąteczne spotkanie studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie z mieszkańcami Cieszyńskiego Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów. Uczestniczyła w nim również Pani dyrektor, mgr Jadwiga Bacia wraz ze swoimi współpracownikami.
            Studenci kierunku pedagogicznego ze swoim wykładowcą, mgr Jakubem Staroniem, złożyli mieszkańcom domu, życzenia Wielkanocne wręczając okolicznościowe kartki w kilku miejscach ośrodka. Kartki z motywami świątecznymi, zostały wykonane przez studentów podczas zajęć doktor Renaty Stefańskiej - Klar z Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki i magistra Jakuba Staronia z Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.
W tym samym dniu o godzinie 13:30, nastąpiła druga wizyta studentów kierunku Pedagogicznego z dr Renatą Stefańską – Klar i mgr Jakuba Staronia. Wizyta dotyczyła tym razem zapoznaniem się studentów z funkcjonowaniem placówki Domu Pomocy Społecznej, po którym oprowadziła nas Dyrektor Domu, mgr Jadwiga Bacia.
 
Zdjęcia: Jakub Staroń
 
GALERIA

Galeria

WielkanocWielkanocWielkanocWielkanocWielkanocWielkanocWielkanoc