Polski Atlas Etnograficzny jako zapis określonego czasu, miejsca, ludzi...

Objazda, ok. Słupska

W komentarzu dla „The Epoch Times” dr hab. Inga Kuźma z Pracowni Antropologii Praktycznej Uniwersytetu Łódzkiego zaznacza: „Polski Atlas Etnograficzny jest kolejną inicjatywą polskiego środowiska etnologicznego i antropologicznego, by dzielić się wiedzą i popularyzować dokonania badawcze oraz wiedzę o kulturze, regionach, ludziach”.
 
Więcej o projekcie PAE i szeroko rozumianej digitalizacji:
https://epochtimes.pl/polski-atlas-etnograficzny-zrodlo-wiedzy-o-polskie...