Posiedzenie Rady Redakcyjnej "Ethnologia Europae Centralis" w Trnave

Zebranie Rady Wydawniczej EEC

W dniu 4 grudnia 2017 na Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave  odbyło się zebranie Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma "Ethnologia Europae Centralis" z udziałem naukowców z Polski, Czech oraz Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej,  członkowie Rady Redakcyjnej ze strony polskiej - dr Katarzyna Marcol, dr Agnieszka Pieńczak oraz dr Grzegorz Odoj.
 
W trakcie spotkania omawiano różne kwestie, w tym zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie pozyskiwania i opracowania redakcyjnego artykułów prezentowanych na łamach kolejnych tomów czasopisma (indeksowanego w bazie ERIH). Dyskutowano między innymi o zmianach edytorskich czasopisma mających na celu zwiększenie zasięgu jego oddziaływania w środowsiku naukowym środkowej Europy.  Jednym z elementów zmian ma być planowana monotematyczność EEC. Kolejny rocznik czasopisma (16) zostanie zredagowany na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w 2018 roku i będzie poświęcony tematyce I wojny światowej w różnych ujęciach badawczych (etnologia, historia, socjologia etc.). Teksty do nowego numeru będą przyjmowane do końca maja przyszłego roku.

Galeria

Zebranie Rady Wydawniczej EECZebranie Rady Wydawniczej EEC