Pracownicy WEiNoE na Jarmarku Wiedzy i Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

W dniach 14,15,16 października, pracownicy oraz studenci  zrzeszeni w Artystyczno-Naukowym Kole Animatorów Kultury działającym przy kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna z Edukacją Kulturalną realizowanym na wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie wzięli udział w Jarmarku Wiedzy i kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki.
Podczas tego naukowego święta warsztaty prowadziły: dr Magdalena Bełza oraz mgr Anna Wojtas-Rduch z Instytutu Nauk o Edukacji na temat Spotkanie z niepełnosprawnością, podczas których możnabyłodoświadczysz jak osoby z różnymi dysfunkcjami (niemówiące, niewidome, niepełnosprawne ruchowo) funkcjonują na co dzień i z jakimi problemami się zmagają.
Krótkie wykłady, w cyklu – Leżakowi etnolodzy, zaprezentowali wykładowcy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (dr hab. M. Kurcz, dr A. Drożdż, dr G. Studnicki, dr G. Odoj), którzy opowiadali m.in. o tym jak znaleźć męża/żonę w Afryce, co różni nas od Czechów oraz dlaczego lubimy narzekać.Dodatkowo dr M. Szalbot i dr G. Studnicki prowadzili warsztaty dotyczące dawnych, tradycyjnych gier i zabaw zebranych przez największego polskiego etnografa - Oskara Kolberga.
Wielką atrakcją były działania Koło Animatorów, o charakterze animacyjno-artystycznym, które przyciągały grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. W dniu Jarmarku Wiedzy na katowickim rynku przebojem okazał się warsztat  samodzielnego projektowania i wykonywania autorskiego nadruku na kolorowej  płóciennej  torbie.  Uczestnicy mogli  wybrać  gotowe szablony, które przywieźli animatorzy z Cieszyna – wszystkie  promowały kulturę oraz aktywne w niej uczestnictwo. Studenci pamiętali, że uczestnikami festiwalu jest publiczność śląska, stąd obok  szablonów z napisami polskimi („Kulturalna Torba”) pojawiały się i  śląskie („Kulturalno Tasza”). Poprzez wybór szablonu można było w różny sposób apelować o lub deklarować swój aktywny udział w kulturze ( „Nie bądź głuchy na kulturę”) („zostań animatorem kultury”). Drukując  pędzel, aparat  fotograficzny, książkę lub inny symbol ulubionych aktywności artystycznych można było również zadeklarować najbliższy nam obszar aktywności kulturalnej. Szablony obrazkowe były najchętniej wybierane przez dzieci. W ten sposób ważne dla cieszyńskich  animatorów hasła i postulaty publiczność festiwalowa przeniosła  do miasta  i swoich domów  dosłownie „na swoich ramionach”.   Warsztat był kontynuowany przez trzy dni aż do wyczerpania materiałów.
W drugim i trzecim dniu Festiwalu oferta warsztatowa na stoisku animatorów była bogatsza.
Można było wspólnie namalować obraz  a właściwie „domalować  się” do zaczętych obrazów. Nie tylko dzieci ale również dorośli mogli dać upust swojej ekspresji artystycznej i uruchomić  myślenie twórcze. Powstały ciekawe surrealistyczne kompozycje ostatecznie odzwierciedlające wyobraźnię zbiorową przypadkowych artystów;
Dużą popularnością cieszyła się również „Galeria gwiazd” – każdy  mógł zostać gwiazdą odbijając swoją dłoń w gipsie. Dodatkowym efektem jakościowym tego doświadczenia było ciepło – dosłowne ciepło materiału twórczego jakie powstaje w wyniku reakcji egzotermicznej zastygającego gipsu.  To ciepło mógł poczuć tylko ktoś, kto wykazał się cierpliwością  i  zatrzymał się dłużej przy animacyjnym stanowisku. Takie zatrzymanie pozwoliło również naprawdę spotkać się ze studentami a czasem i porozmawiać  o kierunku, który studiują w Cieszynie.
Kolejny warsztat – praca  z bandażami gipsowymi dawał możliwość uzyskania realistycznej maski  twarzy. Tu animatorom było trudniej znaleźć chętnych w pierwszych dwóch dniach – niełatwo podjąć decyzję oddania swojej twarzy w cudze ręce, szczególnie, że wiązało się  to  często nie tylko z ryzykiem utraty pracochłonnego makijażu ale przede wszystkim chwilową niemożnością komunikacji werbalnej oraz obserwacji tego, co dzieje się wokół. Poddanie się takiemu zabiegowi wymagało dużej odwagi i zaufania. Tym zaufaniem cieszyńskich animatorów obdarzono trzeciego dnia – w dniu festiwalowych działań kierowanych do rodzin. Wtedy chętnych pojawiło się wielu.
Dodatkowo studenci animacji razem z chętnymi dziećmi  w czasie wszystkich trzech dni festiwalowych robili duże, tęczowe bańki mydlane i  zachęcali do  zabawy z chustą  animacyjną. Do tych zabaw chętnie dołączali nie tylko odwiedzający tegoroczny festiwal,  ale również  osoby obsługujące inne stanowiska festiwalowe.
https://youtu.be/ToxGCXwoDo8

Galeria

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016zŚląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016