Praktyka terenowa w Niedzicy

fot.1.jpg

 W dniach od 14 do 23 września 2018 r. studenci etnologii pod kierunkiem dr hab. Stanisława Węglarza, przebywali na badaniach terenowych na terenie polskiego Spiszu, jednego z najpiękniejszych krajobrazowo zakątków naszego kraju.
 
Zgodnie z programem studiów etnologicznych, słuchacze po I roku studiów 1 stopnia (6 osób) odbywali tam etnograficzną praktykę terenową, a studenci po II roku studiów 2 stopnia (3 osoby) obóz naukowy. Realizując umowę zawartą pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, studenci prowadzili badania w ramach projektu MAŁOPOLSKA ŹRÓDŁEM TRADYCJI (Zadanie 1. ETNO-WĘDRÓWKI, Działanie 1.2. NAUKOWE OBOZY ETNOGRAFICZNE). Badania o charakterze jakościowym przeprowadzono w kilku miejscowościach gminy Łapsze Niżne, w oparciu o dwa kwestionariusze opracowane przez dr hab. Stanisława Węglarza, traktujące o następujących zagadnieniach:                                                                                  
 - grupowa tożsamość, kulturowa identyfikacja i społeczne dystanse;                                             
- zwyczaje adwentowo-bożonarodzeniowo-noworoczne.
 
Miejscem zakwaterowania uczestników tego obozu naukowego była Niedzica, jedna z najbardziej malowniczo położonych miejscowości w Polsce. W czasie obozu studenci m.in. wzięli udział w próbie Zespołu Regionalnego CZARDASZ z Niedzicy, którą prowadziła jego założycielka i kierowniczka Maria Waniczek. Wszyscy uczestniczyli także w spotkaniu z Dyrekcją MCK SOKÓŁ i Moniką Kurzeją (współorganizatorką obozu z ramienia tej Instytucji Samorządu Województwa Małopolskiego), którego część nieoficjalna odbyła się przy ognisku, z udziałem spiskiej kapeli (muzyki) w strojach regionalnych.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz