Projekt Ekologia Kulturowa

Ekologia Kulturowa

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla absolwentów studiów I stopnia z różnych dyscyplin, chcących uzyskać kompetencje z zakresu ekologii kulturowej. Cele szczegółowe to: przygotowanie oferty edukacyjnej dla absolwentów studiów I stopnia; opracowanie modułów e-learningowych dla studiów II stopnia na kierunku etnologia w ramach specjalności Ekologia kulturowa.
więcej informacji...