Projekt FITPED

FITPED-plakat
Promocja projektu FITPED wspód studentów i abiturientów pod czas Otwartego dnia w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytetu Śląskiego 28 Marca 2019
 
Dissemination FITPED Project amoung students and future students during Open Day in the Department of Humanistic Education and Auxiliary Sciences of Pedagogy, Faculty of Ethnology and Sciences of Education, University of Silesia 28 march 2019

Galeria

StudenciStudenci