PROM: nabór wniosków do 30.03.2019r

Erasmus rekrutacja - zdjecie

Krótkoterminowe, zagraniczne wyjazdy oraz przyjazdy szkoleniowe w ramach projektu: „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w ramach programu PROM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.
 
dr Magdalena Szalbot
wydziałowy koordynator Erasmus+