Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Oddział Cieszyn

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

W dniu 8 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTP jednomyślne podjął uchwałę o powołaniu Oddziału terenowego PTP w Cieszynie i włączeniu go w struktury PTP.
Cieszyński Oddział Terenowy swoją działalność rozpoczął walnym zgromadzeniem poprzedzającym powyższą uchwałę Zarządu Głównego, które to odbyło się 6 maja 2015 roku a podczas którego zostały wybrane Władze Oddziału (przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta, wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech, sekretarz: dr Magdalena Bełza, skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko) oraz Komisję Rewizyjną (dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman)
Jednogłośnie podjęto również uchwałę określającą główne kierunki działania PTP -Oddział Cieszyn, którymi uczyniono:
•   organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;
•   promocję badań i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
•   popularyzowanie innowacji pedagogicznych;
•   udział w organizacji Zjazdu Pedagogicznego
•   podtrzymywanie współpracy z Mistrzami, nestorami pedagogiki związanymi z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia;
•   współpracę z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;
•   współpracę z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;
•   propagowanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym;

WŁADZE
Zarząd Cieszyńskiego Oddziału PTP

  • Przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta (a.j.boruta@wp.pl)
  • Wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech
  • Sekretarz: dr Magdalena Bełza (belzamagda@interia.pl)
  • Skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko
  • Członkowie: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht; prof. dr hab. Zenon Gajdzica; dr hab. Krzysztof Śleziński  prof. UŚ; dr hab. Marek Rembierz

Komisja Rewizyjna:  dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman
 
CZŁONKOWIE:
Członkowie zwyczajny
1.       prof. dr hab. Zenon Gajdzica
2.       prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
3.       dr hab. Marek Rembierz
4.       dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ
5.       dr hab. Eugenia Smyrnowa-Trybulska
6.       dr hab. Alina Szczurek-Boruta
7.       dr Magdalena Bełza
8.       dr Barbara Chojnacka-Synaszko
9.       dr Ilona Fajfer-Kruczek
10.    dr Urszula Klajmon-Lech
11.    dr Aleksandra Minczanowska
12.    dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek
13.    dr Gabriela Piechaczek-Ogierman
14.    dr Dorota Prysak
15.    dr Renata Raszka
16.    dr Malwina Rolka
17.    dr Aniela Różańska
18.    dr Anastazja Sorkowicz
19.    dr Anna Studenska
20.    dr Sylwia Wrona
21.    dr Małgorzata Zalewska-Bujak
22.    mgr Aleksandra Gancarz
23.    mgr Anna Gaweł
24.    mgr Katarzyna Jas
25.    mgr Maria Misik
26.    mgr Sylwia Ryszawy
27.    mgr Anna Twardzik
28.    mgr Anna Wojtas
29.    dr Ewelina Konieczna
30.    dr Jolanta Suchodolska
31.    dr Barbara Grzyb
Członek stowarzyszony
32.    dr Małgorzata Bortliczek
 

Siedziba Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Cieszyn
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE
ul. Bielska 62 
43-400 Cieszyn email: belzamagda@interia.pl;
Strona Główna: www.ptp-pl.org

Aktualności

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie uprzejmie zapraszają 28 listopada 2016 r.

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału w Cieszynie

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej
Instytutu Nauk o Edukacji