Publikacje czechoznawcze w Polsce i polonoznawcze w Czechach

W dniach 19-20 V 2017 r. odbędzie się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Walne Zgromadzenie Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Obrady będą się odbywać w Muzeum Těšínska oraz na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tematem sesji naukowej będą Publikacje czechoznawcze w Polsce i polonoznawcze w Czechach. W programie wydarzenia m.in. dwudniowa sesja naukowa dla naukowców z Polski i Czech, zwiedzanie Archeoparku (Chotěbuz-Podobora) a także posiedzenia Komisji  Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego  I-V oraz Zarządu  PCzTN.                                   
 
Organizatorami spotkania są: Muzeum Těšínska, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz
Euroregion Śląsk Cieszyński – EUROREGION Těšínské Slezsko.

Załączniki