Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym

14-15 listopada 2016 roku w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym” pod hasłem „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”.

Tym razem proponujemy dyskurs na temat lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei, łączy z kulturą i naturą, jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych, umożliwia odpowiedź na fundamentalne pytania: „kim jesteśmy?”, „skąd idziemy?”, „dokąd zmierzamy?”.

Na zgłoszenia i artykuły do publikacji oczekujemy do
15 czerwca 2016 roku. Szczegółowe informacje w zamieszczonym poniżej pliku.

Organizatorami konferencji są:

  • Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ,
  • Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN,
  • Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN,
  • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
  • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział Cieszyn.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica.