Seminarium i posumowanie projektu

W stronę nowych możliwości” – między aktywizacją a pracą

Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” serdecznie zapraszają do udziału w seminarium nt. „W stronę nowych możliwości” – między aktywizacją a pracą

Seminarium jest podsumowaniem projektu „W stronę nowych możliwości” w partnerstwie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” i Uniwersytetu Śląskiego dotyczącego przeprowadzenia kompleksowego programu działania dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez udzielenie wielostronnego, indywidualnego i całościowego wsparcia na podstawie diagnozy, oraz stworzenie indywidualnej „Ścieżki Reintegracji Społeczno-Zawodowej”. Intencją organizatorów jest również zaprezentowanie form aktywizowania wspomnianej grupy osób.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Data: 29 stycznia 2019 r. w godz. 13:00-15.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bielska 62, Cieszyn

Udział  w seminarium jest bezpłatny