Seminarium inaugurujące projekt pt. „W stronę nowych możliwości”

W stronę nowych możliwości

W środę 7 czerwca 2017 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyło się seminarium inaugurujące projekt pt. „W stronę nowych możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie (lider) oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (partner).
Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego, poprzez udzielenie wielostronnego, indywidualnego i całościowego wsparcia na podstawie sporządzonej diagnozy oraz stworzenie indywidualnej „Ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej”. Zakończenie projektu przewidziane jest w grudniu 2018 roku.
Uczestników seminarium przywitał dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica.Szczegóły dotyczące realizacji projektu „W stronę nowych możliwości” przedstawił mgr Dariusz Bożek, koordynator z ramienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. W programie spotkania znalazły się także wystąpienia trenerów pracy ze Stowarzyszenia FAON – mgr Elwira Biała, mgr Konrad Sosnowski, mgr Wojciech Świechowski, przedstawili swoje doświadczenia związane ze wsparciem w tzw. zatrudnianiu wspomaganym oraz opisali działania związane z dostosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Całość spotkania poprowadziła dr Dorota Prysak – koordynator projektu z ramienia Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Galeria

w strone nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwościW stronę nowych możliwości