Sposoby ewaluacji osiągnięć szkolnych w Polsce i innych krajach

zapraszamy na konferencję naukową pt.

Sposoby ewaluacji osiągnięć szkolnych w Polsce i innych krajach

w I etapie edukacyjnym

w ramach I Cyklicznej  Konferencji Naukowej

EWALUACJA – TEORIA I PRAKTYKA W EDUKACJI I BIZNESIE

6 grudnia 2016 roku

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu  Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62