Spotkania transgraniczne – mniejszości narodowe i etniczne

Mamy przyjemność zaprosić na pierwsząsesję naukową inicjującą cykl: Spotkania transgraniczne organizowaną przez cieszyński ośrodek akademicki wraz z partnerami z zagranicy.

Głównym obszarem dyskusji uczynimy zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych zarówno w kontekście rozważań teoretycznych, jak i problemów i rozwiązań praktycznych.

Proponujemy kilka obszarów tematycznych, kluczowych dla aktualnej problematyki dotyczącej podejmowanych zagadnień:

-           teoretyczne i metodologiczne konteksty funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych – np. tożsamość, asymilacja, emancypacja jako kategorie kluczowe w ostatnich dekadach,

-           rozwiązania praktyczne – propozycje, modele, działania i ich efekty,

-           polityka /i politycy wobec problematyki mniejszości,

-           szkoła w środowiskach zróżnicowanym kulturowo – wokół zagadnień specyfiki pracy nauczyciela, funkcjonowania uczniów i rodziców,

-           kultura mniejszości narodowych i etnicznych.