Spotkanie

W dniu 24 września 2015 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyło się spotkanie rozpoczynające rok szkolny i jednocześnie akademicki z dyrektorami oraz przedstawicielami instytucji zajmujących się edukacją, opieką i rehabilitacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością ramach wieloletniej sformalizowanej współpracy. W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby: Tatiana Szuła, Ewelina Tomala z Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, Małgorzata Krótki z Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie, Dorota Kohut Ośrodek Edukacyjno –Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu, Agnieszka Kozieł z Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie,  Ewa Gawlik – z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Reneta Chamera-Wójcik z Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Po raz pierwszy dołączyła do Pani Halina GatnerzZespołu Szkół w Skoczowie oraz Katarzyna Rymar z Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Całość spotkania poprowadził ze strony Uniwersytetu Śląskiego kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy porozumień z ramienia Uniwersytetu: Pani dr Magdalena Bełza i pani dr Dorota Prysak.
Podczas spotkania zostały przestawione plany na rok szkolno-akademicki 2015/2016: planowane studia podyplomowe, projekty, badania, konferencje, szkolenia. Zostali przedstawieni również wykładowcy z Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Ze strony wymienionych instytucji również zostały przedstawione propozycje obszarów współpracy na najbliższy rok.

Galeria